Welkom op   www.vlaamsbelangzwijndrecht.be

Komst asielzoekers in Burcht

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken riep recent de steden en gemeenten op om extra asielzoekers op te vangen. Vlaams Belang is van mening...

Ons cultureel erfgoed

De gemeentes  Zwijndrecht en Burcht  beschikken over een cultureel erfgoed, dat we zeker kunnen delen met de gemeenschap. We hebben de beschikking over de...

de Lokfiets

Naar aanleiding van mijn tussenkomst op de gemeenteraad oktober 2015 betreffende de toepassing van de lokfiets om fietsdiefstal te kunnen traceren, heeft de politie...

BLIJVEN ONZE RUSTHUIZEN BETAALBAAR?

Op zaterdag 10 Oktober 2015 werd het nieuwe woonzorgcentrum  – rusthuis  in de volksmond  Craeyenhof  te Burcht plechtig ingehuldigd. Na maanden van opvolging en...