Komst asielzoekers in Burcht

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken riep recent de steden en gemeenten op om extra asielzoekers op te vangen.

Vlaams Belang is van mening dat mensen die werkelijk moeten vluchten voor oorlog of geweld, best in eigen regio opgevangen worden. Dat is humaner en effectiever.

 

De middelen die momenteel hier besteed worden aan opvang, integratieprojecten en uitkeringen allerhande, kunnen veel beter en efficiënter gebruikt worden voor de opvang in veilige havens in de eigen regio van de vluchtelingen. Op die manier kunnen ter plaatse veel meer vluchtelingen geholpen worden; niet alleen degenen die in staat zijn een fortuin aan gewetenloze mensensmokkelaars te betalen. Opvang in eigen regio veroorzaakt ook minder integratieproblemen en maakt de terugkeer naar eigen land gemakkelijker.

  • De asieltoevloed moet gestopt worden door goed zichtbare maatregelen die voor kandidaat-asielzoekers ontradend werken. Dit behelst onder meer het vermijden van financiële steun voor asielzoekers, een drastische verhoging van de opvangcapaciteit van gesloten centra, geen enkele toegeving aan asielzoekers die met hongerstakingen de overheid chanteren en een daadwerkelijk uitwijzingsbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.

 

Er moet een beter onderscheid worden gemaakt tussen échte asielzoekers en gelukszoekers maar die problematiek speelt zich natuurlijk op Europees niveau af. Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs is wel degelijk gebleken dat de “screening” van de binnenkomers te wensen overlaat. De chaos is momenteel compleet.

 

In Nederland is op TV ook al te kennen gegeven dat inmiddels 80% van de Nederlanders wel echte vluchtelingen wil helpen maar dat de zogenaamde “economische” vluchtelingen zonder pardon terug moeten keren naar hun land van herkomst omdat de Nederlanders vinden dat het “eigen volk” op de eerste plaats moet komen. Zij vrezen voor de afbrokkeling van hun waarden en normen door de hoge opkomst van mensen van andere religies die een ander gedachtegoed er op na houden. Ook het gezondheidsstelsel komt onder zware druk te staan was het 2e punt dat de Nederlanders aangaven. Het 3e heikele punt was de veiligheid van vooral vrouwen dat in het gedrang komt. Er zijn al meldingen gemaakt in de NL krant De Telegraaf van aanrandingen van autochtone vrouwen afgelopen maand.

 

Dit soort zaken worden in NL wel gebracht door de media waardoor de Nederlanders een helder beeld krijgen hoe zowel links als rechts omgaat met deze problematiek. In België is zoiets onbestaanbaar.

 

Staatssecretaris Francken moet daarom de hete aardappel niet doorschuiven naar het lokale niveau. Door massaal opvang aan te bieden geeft Francken bovendien het signaal dat de grote oversteek loont. Extra opvangplaatsen werken als een magneet op potentiële asielzoekers.

 

Ook zijn er al talloze meldingen van problemen met asielzoekers in de centra bekend

Waaronder in Haasdonk –Westakkers. De politie-zone van Retie-Arendonk-Ravels

Hebben de afgelopen week beslist een avondklok in te stellen waardoor de asielzoekers ‘s avonds niet meer naar buiten kunnen. Aanleiding was de ongerustheid van de lokale bevolking betreffende de hierdoor ontstane overlast op allerlei niveau.

 

 

Onze gemeente, die een 125-tal asielzoekers op wil gaan vangen in Herleving in Burcht, vertelde op de gemeenteraad, waar ik deze tussenkomst hield, dat deze mensen door Fedasil degelijk zijn gescreend. Ik stel me dan wel de vraag hoe ze iemand kunnen screenen die zonder papieren naar de EU komt en of hij/zij wel de waarheid vertellen voor hun komst.

 

Het Vlaams Belang steunt dus niet de opvang van vluchtelingen in onze gemeente omdat de aanpak omtrent dit probleem totaal niet uitgewerkt is en wij vrezen dan ook voor

problemen van allerlei aard die zeker in onze gemeente op zullen gaan duiken.

 

 

Mariëtte Voogd

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...